இலவச &

Closed
ராஜ் - Jan 14, 2010 at 06:46 AM
 Blocked Profile - Jan 14, 2010 at 08:31 AM
Hello,
வணக்கம்
கணிணி மூலமாக இலவசமாக இந்தியாவில் உள்ள தொலைபேசிக்கு அல்லது செல்பேசிக்கு அழைத்து பேச முடியுமா.
தக்க பதில் தர வேண்டுகிறேன்
நன்றி
ராஜ்

1 response

Blocked Profile
Jan 14, 2010 at 08:31 AM
Dear Sir,

Please explain yourself in clear English language so that we can understand

the situation and hence provide you proper help.

Thanks in advance.
0