שפה לסלולרי LG-RG 500

Closed
DAVID - Dec 8, 2009 at 07:37 AM
closeup22 Posts 8923 Registration date Friday May 15, 2009 Status Member Last seen October 7, 2010 - Dec 8, 2009 at 08:02 AM
אני רוצה לצרוב עברית ל LG-RG 500 אם זה אפשרי ומאיפה אם כן?
תודה
Related:

1 response

closeup22 Posts 8923 Registration date Friday May 15, 2009 Status Member Last seen October 7, 2010 2,099
Dec 8, 2009 at 08:02 AM
hi there,

please give correct information

to give you correct advice and solution

Thanks
0