Hanging problem

Closed
Munthid - Nov 30, 2017 at 04:23 AM
Ambucias Posts 47356 Registration date Monday February 1, 2010 Status Moderator Last seen February 15, 2023 - Nov 30, 2017 at 05:13 AM
System Mein Kabhi copy karte hain tab hi ho jata hai ye kabhi kuch videos chalate Hai Tabhi hang ho jata hai is problem ka solution kiya he......... Windows bhi change kar diya hai sir

1 response

Ambucias Posts 47356 Registration date Monday February 1, 2010 Status Moderator Last seen February 15, 2023 11,164
Nov 30, 2017 at 05:13 AM
We don't understand! Please write in proper Engliish.
0